Coachingsgesprek voor gezin

Wanneer één van de ouders kanker krijgt, heeft dat enorme impact op het gezinsleven. Het toekomstperspectief van het gezin verandert in één klap. Dat vraagt om direct op de juiste manier communiceren met de kinderen. Nazorgcentrum IntermeZZo kan hiervoor deskundige hulp inschakelen door de inzet van een gespecialiseerd gezinscoach. Doel is een preventieve werking om problemen te voorkomen. Zo kan het gezin de 1e fase en het behandeltraject gesterkt aangaan.

Voor wie is begeleidingsgesprek bedoeld?

Voor een gezin waarin bij één ouder de diagnose kanker wordt gesteld.
Voor een gezin waarbij meteen bij diagnose een vraagstuk t.a.v. de kinderen boven komt.
Het gaat om gezinnen met thuiswonende kinderen en/of uitwonende/studerende kinderen.

Waarom?

Doel is tools te krijgen hoe je als ouders in de gezinssituatie met het kind/ de kinderen gaat communiceren en omgaan. Preventief een éénmalig gesprek met een gezinscoach, die ervaren is in begeleiding bij kinderen en kanker in het gezin, geeft wat richting en houvast.

Inhoud van het gesprek

Het gesprek zal zich richten op: hoe pak je het, meteen vanaf het begin, als ouders samen goed aan? Wat vertel je wel en wat (nog) niet? Welke taal gebruik je? Welke hulpmiddelen zijn er (boekjes, websites, enzovoorts).

Deelnemers gesprek

Het gesprek met de gezinscoach duurt 5 kwartier. Het gesprek vindt plaats met de ouders als het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd.
Wanneer er kinderen van 12 jaar of ouder, pubers of adolecenten betrokken zijn, is het de bedoeling een gezinsgesprek te voeren. Het vindt plaats bij Nazorgcentrum IntermeZZo op locatie.

Verwachting

Wat kunnen de ouders verwachten van een coachingsgesprek? Je krijgt inzicht in het proces hoe verlies en rouw bij kinderen en jongeren eruit ziet, welke signalen kinderen kunnen afgeven en bij welke signalen je méér hulp moet inschakelen. Ouders krijgen praktische tools en voelen zich gesterkt. Er komt meer rust in het gezin.

Hoe aanmelden?

De verwijzer (arts, regieverpleegkundige, ondersteuningsconsulent of vrijwilliger IntermeZZo) kan de mogelijkheid voor het coachingsgesprek voorstellen. Vanuit IntermeZZo wordt een afspraak tussen gezin en coach gemaakt.

Kosten

Het gesprek met de gezinscoach wordt gefinancierd gesteund door KWF via Nazorgcentrum IntermeZZo. Voor het gezin geldt een eigen bijdrage van 10 euro.

Activiteitenagenda

Evenement

Datum/Tijd

Reserveren


arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye