Functieprofiel fondsenwerver(s) voor IntermeZZo

In Nederland zijn 80 centra voor leven met en na kanker. In deze centra wordt informele, laagdrempelige psychosociale zorg op maat gegeven. Iedereen die door kanker wordt geraakt, is hier welkom. Dus zowel degene die zelf door kanker is getroffen, als diens naasten of nabestaanden. Zo ook Nazorgcentrum IntermeZZo.

Elk centrum is zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van fondsen, subsidies en sponsorbijdragen. Hierbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken! Zo ook Nazorgcentrum IntermeZZo.

Wat doet IntermeZZo?

IntermeZZo is het regionale nazorgcentrum in Zwolle. Er is nauwe samenwerking met Isala (Oncologisch centrum).

Mensen met kanker, hun naasten en nabestaandenzijn er gast en vinden er een luisterend oor en een scala aan activiteiten gericht op:

Omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeten & relaties en terugkeer in de samenleving. De focus ligt op kwaliteit van leven, waarbij wordt uitgegaan van de behoefte van de gast.

Waarom fondsen werven?

IntermeZZo is een ANBI-stichting en is voor de inkomsten aangewezen op externe financiering door middel van sponsorgelden, subsidies, inkomsten uit grote acties en vanuit ‘Vrienden van IntermeZZo’.

IntermeZZo heeft een stabiele en zeer betrokken groep sponsoren. Deze kan regionaal verder worden uitgebreid.

Wie kan ons ondersteunen bij het werven van fondsen?

Wij zoeken vrijwillige fondswervers. Het liefst zouden we een klein team hebben met ondernemende en ervaren mensen op het gebied van fondsenwerving in de breedte. 

Mensen die er plezier in hebben om:

  • nieuwe sponsors te vinden
  • op zoek te gaan naar fondsen en subsidiepotten, inclusief het schrijven van fonds- en subsidieaanvragen
  • het initiëren én (mede)organiseren van grootschalige acties/evenementen
  • het vlot trekken en onderhouden van de ‘Vrienden van IntermeZZo’.  

Iets voor jou?

Ben jij enthousiast, organisatorisch sterk en een groot netwerk? Heb je ervaring in één of meer bovengenoemde taken? En wil je je een paar uur per week/maand inzetten voor IntermeZZo? Bel met Corine den Hollander (038) 424 6088

Je gaat samenwerken met de manager van IntermeZZo, Corine den Hollander en bestuursleden. Assistent-manager Marlies Mestrom kan ondersteunen bij de communicatie-uitingen en acties.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye