KPZ steunt KindermeZZo met donatie

Gepubliceerd: 3 april 2019

Zwolle – Op woensdag 3 april ontving KindermeZZo een donatie van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). KindermeZZo gaat het bedrag van vijftienhonderd euro besteden aan materialen ter ondersteuning van kinderen die opgroeien in een gezin waar kanker dichtbij is.

IntermeZZo is het Zwolse nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Sinds een aantal maanden is IntermeZZo uitgebreid met KindermeZZo. Corine den Hollander, manager van IntermeZZo: ‘Als iemand kanker heeft, dan heeft dat invloed op het hele gezin. KindermeZZo biedt een veilige plek voor kinderen die opgroeien in een omgeving waar kanker aan de orde is. Deze kinderen kunnen eens per twee weken een middag komen om te spelen, te ontspannen en te herkennen. Zij worden begeleid door pedagogische geschoolde vrijwilligers.’

Het aanbod bij KindermeZZo is zeer divers, van sporten, koken en creatieve activiteiten tot muziek maken, dansen en uitstapjes. De middagen zijn gericht op ontmoeten en vooral dingen doen, praten hoeft niet. Maar het kan wel! Den Hollander: ‘Ook andere vormen van steun bieden we. Eén van onze vaste bezoekers wilde een spreekbeurt houden in zijn klas over kanker en dit hebben we samen voorbereid. De jongen vond het akelig dat kanker op het schoolplein als scheldwoord werd gebruikt. Het idee ontstond om zijn klasgenoten een polsbandje te geven waarop staat: kanker is geen scheldwoord. Daarnaast hebben we samen gekeken naar een geschikt boek voor de leraar over de impact van kanker in een gezin. KindermeZZo richt zich op kinderen, maar ook op de omgeving rond het kind. Zo koppelen we observaties terug aan de ouders als dat nodig is. Voor het onderwijs kunnen we een vraagbaak zijn. ’

Katholieke Pabo Zwolle leidt studenten op tot leraren en pedagogisch professionals in het domein Kind en Educatie. Ingrid Lammerse, voorzitter College van Bestuur: ‘Wij leiden professionals op die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het bespreekbaar maken van een moeilijk onderwerp als kanker hoort hier ook bij, zeker als de ziekte speelt in het gezin van een leerling. We zijn blij dat we met onze donatie een bijdrage kunnen leveren aan dit steunpunt voor kinderen die in een kwetsbare fase verkeren.’

Door de verkoop van computers aan studenten en medewerkers is een bedrag van vijftienhonderd euro opgehaald. Marc Nieuwhof, hoofd facilitair bij KPZ: ‘De werkwijze van KindermeZZo heeft raakvlakken met de kernwaarden Verbindend en Persoonlijk van KPZ. Van studenten van KPZ wordt verwacht dat zij als leraar bijdragen aan een veilig leerklimaat op school. KindermeZZo zorgt ervoor dat kinderen even kunnen ontsnappen aan de realiteit van kanker in het gezin door een (tijdelijke) veilige omgeving te bieden. Een donatie aan KindermeZZo was daarom voor ons een logische en bewuste keuze.’

Rechts bestuurder Ingrid Lammerse van de KPZ, midden Corine den Hollander, links Mariëlle vd Ven
arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye