Onderzoek bewijst meerwaarde van informele zorg bij Nazorgcentrum IntermeZZo op kwaliteit van leven kankerpatiënten

Een landelijk onderzoek naar de effecten van psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker, bewijst een grote meerwaarde van deze vorm van informele zorg. Het Zwolse Nazorgcentrum IntermeZZo is één van de centra voor nazorg in Nederland dat heeft deelgenomen aan het onderzoek.
Maar liefst 96 % van de bezoekers ervaart een positief effect en 84 % van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan IntermeZZo hun kwaliteit van leven is verhoogd! 

Bezoekers van IntermeZZo, zijnde kankerpatiënten, hun naasten en ook nabestaanden, hebben vragenlijsten ingevuld en zo hun persoonlijke  ervaring kenbaar gemaakt.

KWF

Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Sinzer in opdracht van KWF en brancheorganisatie IPSO.  In het onderzoek is vastgesteld dat nazorgcentra en inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.  Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door gesprekken,  cursussen of ontspanningsactiviteiten.

Psychosociale Oncologische zorg

IntermeZZo is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij IntermeZZo kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, ontmoeting met andere mensen die kanker hebben (gehad), informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking.

“Dat gasten de toegevoegde waarde van IntermeZZo ervaren, weten we door gesprekken die wij al negen jaar dagelijks voeren. Het is goed dat dit nu landelijk en systematisch  in kaart is gebracht”, vertelt Corine den Hollander, initiator en manager van IntermeZZo. “Wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering. Daarom hebben wij onze gasten gestimuleerd deel te nemen aan dit onderzoek. Bijna 20% van de respondenten zijn mensen die bij ons komen.”

Positieve gezondheid

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert IntermeZZo ook. Landelijk bieden nazorgcentra en inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.   Den Hollander legt uit: “Eigen regie op het leven met of na kanker is belangrijk voor onze gasten. Wij stimuleren hen om uit ons brede aanbod datgene te kiezen wat hen helpt om het leven zo goed mogelijk op te pakken, te kijken naar wat wél kan. Dit betekent ook dat mensen gedurende een periode bij ons komen, zo lang als nodig, zo kort als het kan. De ene patiënt heeft voldoende aan enkele maanden ondersteuning, de ander langere tijd. Afhankelijk van het verloop van de ziekte, de persoonlijke omstandigheden en veerkracht. Het normale leven na de diagnose kanker is vaak ontwricht. Vaak komen mensen zo binnen en na enige tijd nemen ze gesterkt weer afscheid.”

69% gasten IntermeZZo voelt zich energieker

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat nazorgcentra en inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Wat daaraan bijdraagt is dat landelijk 54%, en specifiek bij IntermeZZo zelf 69% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door de ondersteuning. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker!

Positief effect op arbeidsparticipatie

Op dit moment wordt IntermeZZo ongeveer 5.000 keer per jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan nazorg van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar nazorgcentra en inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken.

Tegelijkertijd is de ondersteuning kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die nazorgcentra en inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. IntermeZZo zet daar sterk op in door speciale voorlichting over het onderwerp ‘Weer gaan werken’, met inzet van een Arbo-arts.

Bureau Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro. 

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye