Bestuur en organisatie

14 maart 2018 by Intermezzo

Het bestuur bestaat uit:

 • Pierre Satink, voorzitter
 • Anne-Marie Smelt, secretaris
 • Mark van Buiten, penningmeester
 • Simone van Ruth, lid
 • Gabriel Paardekooper, lid
 • Jos Lemmens, lid

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
 • Jacco Eltingh, voormalig proftennisser & directeur Eltingh Haarhuis Tennis & Events
 • Rob Dillmann, voormalig CEO Isala
 • Coby Zandbergen-de Zeeuw, directeur Academiehuis/de Grote Kerk Zwolle

Directeur en contactpersoon van IntermeZZo

Corine den Hollander

Medewerkers van IntermeZZo

Yvonne Baars

Marielle de Mots

Monique van der Meer

ANBI

IntermeZZo is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij alle inkomsten volledig inzetten voor onze doelgroep: mensen met kanker en hun naasten. Voor de ANBI geldt een publicatieplicht. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aan de publicatieplicht voldoen we op deze pagina met compacte gegevens en cijfers. Zo laten we zien waar IntermeZZo voor staat, wat we doen en wat onze ambities zijn voor de komende jaren.

ANBI gegevens

Inhoudsopgave

 • Algemene gegevens
 • Missie en doelstelling
 • Portfolio
 • Strategische ambities 2023-2026

Algemene gegevens

Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter Van Thienenweg 1A, 8025 AL Zwolle

Postbus 110400 8000 GK Zwolle

T (088) 624 6088

T (06) 53 76 71 45

Fiscaal nummer: 8211 77 229

Contactgegevens:

E c.j.den.hollander@isala.nl

E corine@intermezzo-zwolle.nl

E info@intermezzo-zwolle.nl

T (06) 464 52 795

Beloningsbeleid bestuurders IntermeZZo

Geen beloning.

Missie, visie, kernwaarden en strategische ambities 2023-2026

Vraag desgewenst digitaal of gedrukt exemplaar “Visiedocument 2023-2026” aan bij IntermeZZo

Missie

Mensen met kanker en hun naasten ondersteuning bieden om hun fysieke en mentale veerkracht te versterken met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Visie

De psychosociale steun die IntermeZZo biedt is voor iedereen toegankelijk en afgestemd op de individuele behoefte.

IntermeZZo en Isala Oncologisch centrum versterken elkaar in de ondersteuning van de patiënt in alle fasen van diens behandeltraject, ieder vanuit eigen expertise.

Kernwaarden

 • Betekenisvol
 • (H) erkenning & gelijkwaardigheid
 • Toegankelijk
 • Samenwerkend
 • Werken vanuit deskundigheid, met hart en ziel

Ambities 2023-2026

Marketing & positionering

 • Iedere kankerpatiënt (in de regio) weet wat IntermeZZo is en heeft serieus afgewogen of de ondersteuning hem/ haar past.
 • De steun die IntermeZZo kan bieden is een begrip in de regio.
 • Onderzoeken van de haalbaarheid vaneen 2e locatie van IntermeZZo nabij Isala Meppel.

Financiën & huisvesting

 • Er is een vaste stroom aan inkomsten. Deze worden gegenereerd uit vaste sponsor-evenementen, fondsen, gefinancierde dienstverlening, samenwerking met andere goede doelen in de regio.
 • De “Vrienden van IntermeZZo/KindermeZZo” staat als een huis en genereert een substantiële stroom aan inkomsten. Een groep ondernemers maakt zich sterk en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
 • Er is zicht op een toekomstbestendige en adequate huisvesting nabij het ziekenhuis.

Zorggerelateerde ambities

 • Tenminste 50% van nieuwe patiënten (vanuit Isala Oncologisch centrum) heeft tenminste eenmaal de Isala-ondersteuningsconsulent bij IntermeZZo bezocht.
 • In de zorgketen, van medisch specialist, regieverpleegkundige tot en met huisarts, is het een vast onderdeel dat de ondersteuningsconsulent en IntermeZZo actief onder de aandacht worden gebracht.
 • Er is een duidelijke uitwerking van de propositie / rolverdeling tussen IntermeZZo en Isala Oncologisch centrum.
 • Psychosociale zorg voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden is een vanzelfsprekend onderdeel in het zorgproces.
 • IntermeZZo is bekend bij de eerste lijns zorg (huisartsen/thuiszorg etc.) in de regio.

Expertisecentrum

 • IntermeZZo is een expertisecentrum voor andere centra/partners in de wijde regio, alsmede landelijk voor partners als IPSO en KWF.
 • IntermeZZo heeft een spil-/centrumfunctie in de regio / in het maatschappelijke veld waar het gaat om psychosociale zorg bij/na kanker.
 • Studenten van zorgopleidingen (van alle niveaus) in de regio zijn bekend met en/of hebben kennisgemaakt met IntermeZZo.
 • Waar mogelijk maakt IntermeZZo gebruik van digitale middelen.

 

 

 

 

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye