‘Corona’ vraagt ook van IntermeZZo de nodige aanpassingen

Het jubileumjaar van IntermeZZo is van start gegaan! Het had een jaar met een feestelijk tintje moeten zijn. Met de komst van het Corona-virus komt dit voor nu op losse schroeven te staan. Net als de hele samenleving. In deze blogbrief schetsen we hoe we hier bij IntermeZZo mee omgaan. Ook schetsen we hoe we ons jubileum zouden willen vieren wanneer de surrealistische periode voorbij is …

IntermeZZo sluit locatie i.v.m. Corona

Onze gasten, mensen met kanker, zijn extra kwetsbaar in hun gezondheid. Daarom nemen we strikte maatregelen om besmetting met het Corona-virus te voorkomen. We hebben direct een stappenplan ingericht zodat we overzicht hebben en houden over te nemen acties en communicatie. Telkens updaten we dit wanneer nodig.

Globaal volgden we het beleid van Isala en hadden dit zelf iets aangescherpt. Echter, vrijdag 13 maart hebben we moeten besluiten de locatie te sluiten. Dit in overleg met bestuursleden Gaston Sporre (voorzitter) en bestuursleden Jos Lemmens (lid en vm huisarts) en Gabriel Paardenkoper (Isala).

Corine is betrokken bij het crisisteam van Isala en vertaalt hetgeen daar wordt besproken naar IntermeZZo, waar nodig en mogelijk. Bemoedigend is dat de medewerkers van Isala unaniem te kennen geven strijdbaar te zijn.

Stand van zaken op 16 maart

Naar aanleiding van de richtlijnen van de regering is IntermeZZo tot 6 april fysiek dicht.

Op werkdagen van 9.00-17.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar voor vragen en gesprekken met mensen die problemen hebben.

Via de website en sociale media informeren we onze gasten. Wanneer nodig volgt er telkens een update.

Daarnaast zijn velen zijn gebeld door de teamleden om afspraken af te zeggen, is er een app uitgegaan naar gasten, is het team per mail geïnformeerd, evenals de professionals die als vrijwilliger bij ons werken.

Wanneer de situatie verandert, schalen we op (of af). Zo hopen we verstandig met de complexe situatie om te gaan.

Corine, Marlies en Carolien werken door (deels van huis uit).

Stand van zaken 17 maart

IntermeZZo is gesloten voor gasten en vrijwilligers uit veiligheidsoverwegingen voor de kwetsbare doelgroep. Met het gebouw zelf is natuurlijk niets aan de hand. Vanaf 17 maart dient IntermeZZo als veilige, administratieve werkplek buiten het ziekenhuisvoor medisch specialisten en eventueel secretaresses van Isala . Uiteraard zullen in ons gebouw de hygiënemaatregelen strikt worden gehanteerd. Zo draagt IntermeZZo indirect een steentje bij om de gezondheidszorg te steunen.

Jubileum vieren, straks als het mogelijk is …?

Dit jubileumjaar willen we vieren met verschillende doelgroepen, elk met een bijeenkomst die passend is. We hadden drie bijeenkomsten al concreet gepland. De richtlijnen en protocollen rondom Corona zorgen dat het anders wordt.

Relatiebijeenkomst

Relaties willen we vragen donderdag 28 mei van 17.00-19.30 uur toch alvast te reserveren in de agenda voor een meet & greet in Stadscafé Blij in Zwolle, met en voor onze relaties, samenwerkingspartners, sponsoren enzovoorts … Mocht duidelijk worden  dat de Corona-maatregelen een ander besluit vragen, dan communiceren we dit in een volgende blogbrief.

Verder staan/stonden gepland:

  • Op 16 april stond er een vrijwilligersfeest gepland in de Kas van Kaat in Zwolle. Feest met een leerzaam tintje… Dit is inmiddels gecanceld! Een nieuwe datum volgt wanneer de Corona-crisis voorbij is.
  • Op 18 én 19 september is er een bijzondere dag gepland voor onze gasten. Dit in samenwerking met de Stichting ‘Pluk de Dag’. Vooralsnog houden we deze reservering aan.
  • In november bieden we in een symposiumachtige setting een inhoudelijk programma voor de (medische) samenwerkingspartners.

Nieuwe gastvrouwen en – heren nodig

Het aantal bezoeken neemt nog steeds toe (even los van de Coronaperiode nu). Omdat er enkele vrijwilligers gaan stoppen of gestopt zijn om heel uiteenlopende redenen, zoeken we (weer) uitbreiding van het team. Enkele kandidaten hebben al meegelopen om te voelen of het vrijwilligerswerk bij IntermeZZo bij hen past. Wanneer IntermeZZo weer geopend is, zetten we deze ‘stages’ voort en zullen mogelijk nog meer vrijwilligers gaan meelopen .

Trend: meer gezinnen met kinderen, meer jonge mensen met kanker

Steeds vaker komen jonge gezinnen bij IntermeZZo. Aanleiding is het aanbod van gezinscoaching wanneer een van de ouders de diagnose kanker heeft gekregen. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. De gezinscoaches zijn zeer regelmatig bij IntermeZZo te vinden en de reacties zijn positief: mensen kunnen met deze steun gesterkt samen weer verder.

Zo komen gezinnen binnen met vraag om ondersteuning voor het hele gezin, voor steun aan de kinderen (KindermeZZo), maar ook voor de zieke ouder en de andere ouder als naaste. Ook nauw betrokken grootouders zien we.

Soms gaat het om samengestelde gezinnen met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Hier zijn dan vaak ook voormalige partners (de andere ouder) bij betrokken. Op zich al best ingewikkeld voor een gezond gezin en al helemaal voor een gezin waarin kanker speelt.

Ook maken we, vaker dan eerder het geval was, mee dat de zieke ouder overlijdt. Dan is de opvang van de kinderen bij IntermeZZo echt specialistenwerk. Onze pedagogisch geschoolde vrijwilligers gaan daar goed mee om. Een terugkerend ritueel bij elke bijeenkomst om een lichtje aan te steken met een uitgesproken wens of gedachte, is helpend voor de kinderen.

In de huiskamer treffen ouders elkaar tijdens de kidsmiddagen. Ze hebben steun aan elkaar en wisselen ervaringen en tips uit. We zien echter dat de thema’s waarmee zij worstelen flink pittig zijn. De gastvrouwen zetten echt een tandje bij dan. Soms wordt er een speciaal gesprek ingepland, met Corine of een andere deskundige.

Positief

De andere kant van de bekendheid van KindermeZZo en het feit dat we gezinnen kunnen bijstaan, is dat het mensen aantrekt die inhoudelijk mooie bijdragen kunnen leveren. Zo komt een student haar afstudeerproject voor de opleiding ‘theaterdocent’ bij KindermeZZo uitvoeren. Het wordt een intieme voorstelling voor kinderen mét hun ouder(s). Hiervoor is als uitgangspunt het boek ‘Grote boom is ziek’ gebruikt. De theaterdocent in spé is zelf ervaringsdeskundige. Haar moeder had kanker en was gast bij IntermeZZo in de beginfase. Als jong meisje heeft ze de impact van een ouder met kanker meegemaakt. Nu maakt ze er een theatervoorstelling over voor de doelgroep. Hoe mooi is dat? De vrijwilligers van KindermeZZo zorgen er dan weer voor dat de volgende bijeenkomst goed aansluit op deze middag.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye