In een positieve mood óp naar de winter

Gepubliceerd: 1 december 2022

Het gaat goed bij IntermeZZo. Het aantal bezoeken zit weer op het niveau van ‘voor corona’, het vrijwilligersteam is op sterkte, de ambities voor de toekomst krijgen goede contouren. In deze blogbrief tippen we een aantal items aan. In januari zoomen we wat dieper in op de toekomstplannen.

Jaarlijkse oliebollen drive-thru bij IntermeZZo: plaats nu je bestelling al!

Veilig en snel de lekkerste oliebollen kopen met de opbrengst voor het goede doel? Dat kan! Op 30 en 31 december is er op het terrein van IntermeZZo een ludieke oliebollen drive-thru.

De Zwolse Stadsbakker bakt ze voor ons bruin, de kwaliteitsbollen en appelbeignets. Ze zijn via de website te bestellen en op afspraak met de auto of de fiets af te halen IntermeZZo.

Herhaling vanwege succes

Al twee jaar in successie werd de oliebollen drive-tru voor en bij IntermeZZo georganiseerd in samenwerking met Bike-4life. Dat was een enorm succes. Er werden duizenden bollen verkocht en beide jaren bleef er onder de streep voor IntermeZZo, als goede doel, zo’n 4.000 euro over. Nu gaan we zelf verder, met het IntermeZZo-team.

Stadsbakker Arend Kisteman heeft ook dit jaar zijn medewerking weer van harte toegezegd. In het hele land zijn zijn oliebollen befaamd. Er ontstonden voorgaande jaren in het centrum voor de bakkerij enorme wachtrijen op oudejaarsdag. Daarom bakt hij oliebollen niet meer in de binnenstad, maar op een aparte locatie in Hattem. IntermeZZo is Arend zeer erkentelijk dat hij, ondanks zijn eigen drukte, weer meewerkt. Enne… de prijs is hetzelfde! Dus je sponsort het goede doel en bent niet duurder uit.

Links, de Zwolse Stadsbakker, midden Corine en rechts één van de bakkers!

Vooraf bestellen

Op het grote plein vóór onze locatie wordt het weer een sfeervolle happening met winterse gezelligheid en muziek. Bij het afhalen hoef je de auto niet uit, je hoeft niet in een lange rij te wachten. Tevoren bestellen kan vanaf nu via de website: www.intermezzo-zwolle.nl

Bij de bestelling moeten de dag en het tijdstip van afhalen worden vermeld. Locatie: Dokter Van Thienenweg 1a Zwolle.

Trots op onze traditionele wintermarkt

Tocht de Mont Ventoux op levert mooie cheque op

De organisatie van ‘Grootverzettegenkanker’ deelde door het hele land de cheques uit. In september fietsten of liepen honderden mensen de Mont Ventoux op:  60% van het bijeen gesporte geld ging naar KWF, 40 % naar lokale goede doelen. De ziekte kanker is de rode draad door de hele happening.

Voor IntermeZZo was de cheque verrassend hoog: 7.535 euro. Assistent-manager/communicatieadviseur van IntermeZZo, Marlies Mestrom mocht de cheque in het Toon Hermanshuis in Hoogeveen in ontvangst nemen.

Corine heeft de bij ons bekende mensen uitgenodigd en met vier van hen getoast op het prachtige resultaat: Wim en Carla Sloots, Roland en Ilona. Helaas konden Henk en Akkie niet aanwezig zijn. En natuurlijk de verhalen en belevenissen gehoord. Want los van de sportieve prestatie is het een emotionele happening: honderden mensen op een Zuid Frans plein, allemaal een beweegredenen om die kale berg op te gaan. Veelal met een dierbare in het hart die is geraakt door kanker… met live muziek, een moment van totale stilte en dan los gaan! Elke keer weer indrukwekkend. We bedanken iedereen die de klim heeft getrotseerd en voor IntermeZZo heeft bijgedragen.

Mooie publicatie …

In het magazine ODIJ, het ledenblad van vereniging ‘Over de IJssel, krijg IntermeZZo elk halfjaar de mogelijkheid om 2 pagina’s te vullen met een inhoudelijk artikel. Zie je het blad ergens liggen: neem mee. Of haal er een op op onze locatie. Het artikel gaat over onze training over en bejegening volgens “de 7 bronnen van levensvreugde”. In onze blogbrief van januari gaan dieper in op dit thema.

Organisatienieuws

Ambities van IntermeZZo in kaart gebracht

Bestuur en management van IntermeZZo hebben een brainstorm gehouden. De koers voor de komende jaren voor IntermeZZo en KindermeZZo is besproken, de missie en visie zijn aangescherpt, de kernwaarden benoemd en de ambities geformuleerd. Goed om periodiek de organisatie nader te bekijken, zeker gezien de enorme groei die IntermeZZo heeft doorgemaakt en de uitdagingen en ambities die er liggen voor de nabije en verre toekomst.

Frank Dekker, organisatieadviseur en eigenaar van IJsselkern en al vanaf dag één betrokken bij IntermeZZo, heeft het proces vakkundig en voortvarend begeleid. Grote dank aan Frank, als warm betrokken vrijwilliger die zijn professionele diensten belangeloos inzet.

Traditionele nieuwjaarsontmoeting voor gasten en vrijwilligers

Voor onze gasten is het snel uitgesproken:  ‘de beste wensen’ bij de aanvang van het nieuwe jaar geen vanzelfsprekendheid. We staan er daarom rustig bij stil, altijd aan het begin van een nieuw jaar. Op dinsdag 3 januari is er een ‘aangeklede koffie’ voor gasten en vrijwilligers. Er is dan tijd en ruimte voor persoonlijke ontmoeting. Uit ervaring weten we dat dit zeer gewaardeerd wordt.

Eind 2022 weer terug op het aantal bezoeken van vóór corona!

IntermeZZo werkt met het registratiesysteem dat landelijk door IPSO (de brancheorganisatie) faciliteert. Daarin wordt onder andere het aantal bezoekers en hun bezoeken bijgehouden. Voor het jaar ten einde loopt, tikken we weer de 6.000 bezoeken aan! Dat aantal is ongeveer gelijk als in 2019, het jaar voordat corona toesloeg. We merken aan alles dat de psychosociale ondersteuning voor mensen met en na kanker hard nodig is.

Vrijwilligers gecertificeerd

Alle mensen die bij IntermeZZo werken als nieuwe vrijwilliger (gastvrouw en gastheer) en ook de sinds mei dit jaar ‘nieuwe’ assistent-manager Marielle de Mots, krijgen de basisopleiding van IPSO. Vier dagen worden zij getraind in bewustwording hoe het is om te leven met kanker, gerichte gespreksvaardigheden en méér. Onlangs behaalde de groep mensen die dit jaar bij IntermeZZo zijn aangenomen, hun certificaat.

Nieuwe vrijwilligers lopen altijd eerst een aantal keren mee en werken daarna gedurende een ‘proeftijd’ in een team. Dat is nodig om voeling te krijgen met de doelgroep en het werk. Na een gesprek met Corine den Hollander volgt dan al-of-niet een  ‘aanstelling’. Eens per jaar gaat een groep collega’s dan in de basisopleiding, die bij IntermeZZo op locatie wordt verzorgd. Naast kennis en vaardigheden werkt de opleiding ook goed voor het teamgevoel. Na de certificering van deze 11 toppers werd het glas geheven!

Aanbevolen

Bijvoorbeeld door de BACO, de gespecialiseerde arbo-arts op het gebied van nazorg voor mensen met/na kanker.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye