In Memoriam Gaston Sporre

Gepubliceerd: 22 maart 2022

Bestuursvoorzitter IntermeZZo 2020-2022

Al vóórdat IntermeZZo de deuren opende, was Gaston Sporre onze bestuursvoorzitter. Hij zei direct ‘ja’ toen hem dat werd gevraagd. Nog vóór hij, na twaalf jaar voorzitterschap afscheid kon nemen, is hij niet meer. Onze gedachten gaan uit naar Nelly, hun kinderen en kleinkinderen.

In dankbaarheid en met genegenheid zien wij om naar een mooie samenwerking met een fijn mens. Na drie zittingsperiodes van vier jaar, zou Gaston afscheid nemen van zijn rol als bestuursvoorzitter. Een geplande feestelijke bijeenkomst om hem hiervoor te bedanken en het spreekwoordelijke stokje overdragen aan zijn opvolger, het mocht niet meer zo zijn.

In voorbereiding op zijn afscheid als voorzitter, maakten we een film. Hierin spreken meerdere mensen Gaston toe hoe zij de samenwerking en het contact hebben ervaren. Gaston heeft de film, die echt voor hemzelf en zijn naasten is bestemd, nog kunnen zien. Onderstaand vatten we met een aantal quotes deze film samen. Samen zeggen wij Gaston allen een groot dank-je-wel …

Corine den Hollander, initiator en manager van IntermeZZo:

“Als jij destijds jouw naam niet had verbonden aan IntermeZZo en jouw netwerk niet had meegebracht om ons stevig in de benen te helpen, zouden we nu niet zo sterk staan: voorbeeldhuis in Nederland. Je had een goede visie op zorg en wist waar de knelpunten zaten. Jouw grootste streven was de verbinding tussen IntermeZZo en Isala. Kalm, met overzicht en met een groot relativerend vermogen reageerde je als dat nodig was. Naarmate de jaren vorderden, kwam je focus steeds meer op de mens te liggen. Tekenend is dat ik je in het eerste jaar keurig meneer Sporre noemde. In die 12 jaar zijn we heel dicht bij elkaar gekomen en geleidelijk veranderde meneer Sporre in: lieve Gaston. Dank voor jouw nabijheid en humor en verbondenheid. We zullen je missen.”

Dick Timmerman, samen met Gaston gestart in het bestuur:

Dick spreekt in de film Gaston toe vanuit Café Stroomberg op de Brink in Zwolle, hun beider geliefde plek in de stad: “Dertien jaar geleden tikte je hier op het raam en wenkte me naar binnen. Bij een kop koffie boog je over de tafel en licht fluisterend hoorde ik woorden als: kankerpatiënten …  ondersteuning … oncologie … Isala … IntermeZZo … stichting. Die moest worden opgezet, dus ik zegde, vanuit mijn professie, toe. Je zei dat dit niet alles was en dat ik in het bestuur kwam als secretaris. Geen vraag, een mededeling! Binnen zes weken hadden we de eerste zes-wekelijkse bestuursvergadering. Dat hebben we jaren zo gedaan en je was er altijd. Fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. Ik ben sinds enige tijd uit het bestuur, jij vertrekt na 12 jaar. Zo we maken ruimte voor nieuw elan en met Pierre Satink komt er een uitstekende opvolger voor je. Je had altijd een vriendelijk voor de medewerkers en vrijwilligers en je stak méér dan 100% energie in IntermeZZo. Dank.”

Jacco Vonhof, voormalig bestuurslid vanaf het eerste uur, voorzitter MKB-Nederland:

“Je belde. Ik wist: als ik opneem zit ik ergens aan vast! Ik deed het toch. Je zei: ik heb drie dames ontmoet en die gaan iets belangrijks doen. En jij moet hen en mij helpen. Na een bijeenkomst in Urbana was ik overtuigd. Ik had nog geen idee wat het zou gaan worden, maar het voelde goed, dus ik stapte samen met jou in het bestuur. We spraken eerst even over een inloophuis, maar vanuit visie en ambitie al gauw over nazorgcentrum. Na 12 jaar hebben we een fantastisch centrum in Zwolle. Ik mocht jaren met je meelopen in het bestuur, jij was de voorzitter, je sprak zachtjes maar intens. Ik heb veel van je geleerd, dank daarvoor.”

Jos Lemmens, bestuurslid IntermeZZo, voormalig huisarts en clubarts van PEC Zwolle:

“Onze wegen kruisten vaker tijdens ons werkzame leven. Na onze pensionering maakten we menig rondje op de golfbaan en na afloop hadden we samen vaak een keek-op-de-week. Fijne discussies en overwegingen. Tijdens een van die momenten vertelde je over IntermeZZo, dat ik toen niet kende. Tijdens mijn huisartsenperiode had ik ook nooit iemand verwezen, moet ik bekennen. Dat maakte me wakker: waarom verwijzen huisartsen nog steeds niet? Op het juiste moment, want zo kon jij mij vragen, vanuit jouw verborgen agenda, voor een bestuursfunctie. Na een kennismaking bij IntermeZZo was ik meteen onder de indruk van de grootsheid en de uitgebreidheid van de organisatie. Ik zag die bestuursrol wel voor me weggelegd met als missie de huisartsen te betrekken. Perfect getimed, Gaston. Ik kwam als 2e generatie bestuurslid in een organisatie met een goed fundament, dat jij hebt gebouwd. Luisterend en verbindend hebt ik je zien besturen, met veel genoegen.”

Aafke Honkoop, internist/oncoloog Isala, initiator en bestuursadviseur vanaf dag één:

“Ik vond het een beetje spannend, zo’n gedistingeerde heer keurig in het pak met een enorme staat van dienst, die voorzitter werd van wat wij, Corine, Daphne en ik, wilden gaan opzetten. Je noemde ons ‘de drie musketiers’. Dat duidt op kracht en vertrouwen om de doelen te kunnen verwezenlijken. Zo brak je het ijs. Ik zie je als doordacht, creatief, betrokken, vriendelijk en rustig. Toch wist je je boodschap naar instanties altijd krachtig uit te dragen. Zo is IntermeZZo een prachtig centrum geworden voor Isala, voor onze patiënten en voor de stad.”

Daphne de Roode, manager palliatief centrum, één van de ‘drie musketiers’ en bestuursadviseur/-lid:

In dichtvorm sprak Daphne Gaston toe. Uit het gedicht drie coupletten als quote:

…..

Met jouw eigen team participeren in ons bestuur

Zo begon ons IntermeZZo-avontuur

Een avontuur met de juiste schipper aan het roer

De drie musketiers liepen met jou het hele parcours

Een financieel gezond IntermeZZo, met sterke ruggengraat

Structureel gekoppeld aan Isala, als resultaat

Het was inspirerend met jou samen te werken

En de omstandigheden voor IntermeZZo te versterken

De rust en strategische capaciteiten

En tevens je bestuurlijke kwaliteiten

Daar hebben we enorm van kunnen groeien.

En daar is IntermeZZo van gaan bloeien!

………….

Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala:

“IntermeZZo is voor Isala van groot belang voor de kwaliteit van oncologische zorg. Vaak hebben we samen overlegd hoe we de financiering van IntermeZZo zouden kunnen verbeteren en een structureel perspectief zouden kunnen bieden. Het feit dat jij samen met Corine aan het roer stond van IntermeZZo was vertrouwen wekkend en een goede basis om de samenhang tussen Isala en IntermeZZo te blijven opzoeken.”

Gabriel Paardekooper, oncoloog-radiotherapeut Isala en bestuurslid IntermeZZo:

“Pas aan het eind van je lange bestuurscarrière heb ik je leren kennen en ik ben wel een beetje jaloers op je. Zo ervaren als bestuurder én een enorme maatschappelijke betrokkenheid, wat een prachtige combi. Je hebt je hart op de goede plek, zowel op macroniveau als in één op één relaties. Je haalt drempels weg, weet mensen voor je te winnen en samen problemen op te lossen. Je ben steeds dichterbij gekomen waar het in het leven om gaat: goed voor elkaar zorgen! Wij, zorgverleners en patiënten, voelen de leemte in de zorg voor mensen met kanker en die kan IntermeZZo opvullen. De synergie vinden, mensen verbinden, ligt daaraan ten grondslag. Jij hebt die enorme kracht. Als voorzitter van Isala Oncologisch centrum en bestuurslid van IntermeZZo, wil ik je ook namens al die patiënten van harte danken. Je hebt veel meer gedaan dan je je gerealiseerd hebt.”

Jacco Eltingh, comité van aanbeveling IntermeZZo:

“Zonder dat je het weet ben je een groot voorbeeld voor mij geweest. Je hebt overwicht op een rustige, erudiete manier, maakt weloverwogen keuzes en hebt overwicht. Je bent op een warme manier dichtbij en betrokken. Je hebt een ontzettend groot hart!”

Monique van der Meer, namens de méér dan 10.000 gasten van IntermeZZo:

“Na de diagnose borstkanker bood IntermeZZo me een goed gesprek, ik werd gehoord en gezien. Ik ontdekte, met de ondersteuning van de mensen van IntermeZZo, dat ik tijdens en na het kankerproces microstapjes vooruit kon maken. Ik werd niet meer de oude, maar wel de nieuwe. Ik hervond de regie op mijn leven en kon weer meedoen in de samenleving. Ik ben nu zelfs gastvrouw bij IntermeZZo en kan teruggeven wat ik zelf heb ontvangen. Namens alle gasten mag ik u bedanken.”

Joke de Haan, gastvrouw van het 1e uur, namens de 100 vrijwilligers van IntermeZZo:

“Je onderkende bij de start al het belang van nazorg voor mensen met kanker en bleef dat uitdragen. Al die jaren was je aanwezig bij publieke activiteiten en je deed het woord. Je benadrukte altijd het grote belang van de vrijwilligers en de vrijwillige professionals. Wij weten en voelen ons gezien. Mede dankzij jou is IntermeZZo een groeiende organisatie waar niet alleen onze gasten graag komen, maar waar wij als gastvrouwen en gastheren met heel veel plezier en dankbaar ons werk mogen doen.”

Henk-Jan Meijer, voormalig burgemeester Zwolle en lid comité van aanbeveling IntermeZZo:

“We zijn elkaar gedurende 20 jaar vaak tegengekomen in onze mooie stad. Bij IntermeZZo, een heel mooi doel, kwamen jouw betrokkenheid en gedrevenheid goed tot uitdrukking. Tijdens overleggen over financiën en huisvesting voor IntermeZZo hield je me scherp, even erbij betrekken, een belletje vooraf. Mensen gingen dan net iets harder lopen. Je hebt in 12 jaar tijd iets stevigs en goeds neerzet voor de nazorg van kankerpatiënten in Zwolle.”

Peter Snijder, burgemeester van Zwolle:

“Ik wil je danken voor al jouw inzet. Niet voor niets ben je sinds 2006 houder van de ere-penning van de stad Zwolle. Voor IntermeZZo heb je je ongelooflijk sterk gemaakt om hoogwaardige psychosociale zorg te kunnen bieden voor ieder die wordt geraakt door kanker. Je stimuleerde de organisatie om te professionaliseren. Ik durf te stellen dat anno 2022 IntermeZZo niet meer is weg te denken in het medische zorglandschap, in Zwolle en de regio. Dat is jouw verdienste.”

Pierre Satink, opvolgend bestuursvoorzitter van IntermeZZo:

“Van scratch af aan heb je IntermeZZo mee opgebouwd en gesteund. Het is een beetje jouw kind geworden. Ik vind het een hele eer en verantwoordelijkheid om het van je over te nemen. Je hebt de stad en de regio weten te verbinden met de professionals in het ziekenhuis en de ondersteunende vrijwilligers bij IntermeZZo. Al die jaren een steun en toeverlaat voor Corine met jouw mening, visie en drive om steeds te willen verbeteren. Prachtig hoe het centrum vorm heeft gekregen. Petje af. Je kunt er gerust op zijn: ik zal er alles aan doen om jouw legacy voort te zetten!”

Wij zijn Gaston zeer erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor IntermeZZo.

Sub Finem

En nu nog maar alleen

Het lichaam los te laten –

De liefste en de kinderen te laten gaan

Alleen nog maar het sterke licht

Het rode, zuivere van de late zon

Te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan.

Het werd, het was, het is gedaan.

(M. Vasalis)

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye