Zomer vol highlights

Wat een mooie nazomer en wat een volle Blogbrief kunnen we je na twee maanden bieden. Er is, ondanks de relatieve rust in de zomermaanden, veel gebeurd en er staat nóg meer op de agenda.

Wat er in de zomer was

Medio augustus: 2×2 handen vol sollicitanten op vrijwilligersvacatures

IntermeZZo groeit. Steeds meer mensen weten ons te vinden, steeds meer professionals attenderen hun patiënten op onze nazorg. Meer bezoekers betekent ook méér werk voor onze gastvrouwen en gastheren. Hoewel ons team heel constant is (er gaat bijna nooit iemand weg) is er nu structureel uitbreiding nodig.  

Daarom breiden we het team uit met 8 vrijwilligers. In een artikel in huis-aan-huisblad ‘De Peperbus’ hebben we belangstellenden uitgenodigd. Dit heeft geleid tot 24 serieuze reacties. Corine spreekt iedereen persoonlijk en uitvoerig om de juiste mensen te werven. Inmiddels lopen vier kandidaten een poosje mee, om wederzijds te voelen of het past: vrijwilliger zijn bij Intermezzo. Uit de volgende gespreksrondes komen naar verwachting voldoende benoembare collega’s om het team op volle sterkte te krijgen voor de komende tijd.

31 augustus: Prachtige Oldtimertoertocht

Het was een zonovergoten zaterdag waarop 30 Oldtimers onze parkeerplaats opdraaiden. De privé chauffeurs boden onze gasten een geweldige dag uit. Even de sores vergeten en genieten. Met dank aan Gerard den Ouden die deze dag voor de 4e keer organiseerde samen met de Triumph TR club Holland. Er wordt gefluisterd dat er een lustrumeditie aan komt in 2020 …. En grote dank aan de sponsor: Fysiotherapie de Dobbe in Zwolle!

5 september: Sfeervolle aftrap mannenprogramma

Triple S, het trio gastheren dat het mannenprogramma vormgeeft.

Mannen beleven het leven anders dan vrouwen. Dus ook het leven waarin kanker een rol speelt. Daarom bieden we een eigen mannenprogramma, dat invulling krijgt met input van het gastherenteam Triple S: Sander, Stephan en Salo. De aftrap werd een BBQ met bierproeverij die door 40 mannen werd bezocht! Met dank aan triple S en bierproefgenootschap ‘Gij zult genieten’.

5 & 6 september: Succesvolle beklimming Mont Ventoux

Team IntermeZZo ging de Franse kale berg op: hardlopers, wandelaars en fietsers gingen de sportieve uitdaging aan om bijna 26 kilometer naar de top te gaan. Door deelnemers uit het hele land werd in totaal ruim 650.000 euro bijeengehaald waarvan 60 % naar onderzoeken van KWF gaat en 40% naar goede doelen-in-relatie-met-kanker. Team IntermeZZo haalde ruim 10.000 euro bijeen. Van team ‘Samen onderweg’ uit Hasselt heeft een gedeelte eveneens IntermeZZo als goede doel aangewezen. Wat er t.z.t. op de cheque zal staan die we uitgereikt krijgen door de Stichting Grootverzettegenkanker, is nog even een verrassing! Er kan namelijk nog worden gesponsord tot 15 oktober (zie voor een sfeerimpressie de blog met de titel: ‘Van ontmoetingen en een kale berg’).

11 september: Levendige opening KindermeZZo-seizoen ism Thorbecke

Ons centrum stond bol van levenslust: zo’n 30 kids en nog eens 25 leerlingen van Thorbecke scholengemeenschap beleefden samen de aftrap van het kidsseizoen. Met een Kidsfestival, met allerlei spellen, grimeren, knutselen, bakactiviteiten en creatieve uitingen, was het een geweldige middag. Kinderen uit gezinnen waar kanker speelt, vergezeld van vriendjes en vriendinnetjes, vermaakten zich prima. De leerlingen van Thorbecke organiseerden, waren spelleiders, joegen de disco aan en zorgden voor lekkernijen. Een boel vrolijkheid, die aanstekelijk werkte op de andere aanwezigen. Intussen hadden zo’n twintig ouders onderling ontmoetingen en gesprekken met ondersteuning van het team gastvrouwen. Met dank aan de leerlingen en docenten van Thorbecke voor hun enthousiaste inzet! Zij kozen ondersteuning in de organisatie van het Kidsfestival als alternatief voor de ‘buitenlanddagen’ voor de eindexamenleerlingen.

Wat nieuw is

Doelgroepen op maat bedienen

Steeds meer stemt IntermeZZo de nazorg af op de vraag en de behoefte  van ‘speciale doelgroepen’. Het gaat soms om nieuw aanbod, soms om uitbreiding van bestaand aanbod. Met de huidige locatie, met veel ruimte, is dat ook echt mogelijk. We bedoelen met doelgroepen: jongeren (AYA’s), kinderen, nabestaanden, mannen, gezinnen, ouders.

  • Voor AYA’s, met als doel ontmoeten & delen: elke maand op de 2e vrijdagmiddag een AYA-lounge plus een avondbijeenkomst (met thema) op de 4e dinsdagavond.
  • Voor kinderen is er KindermeZZo met als doel: herkennen, ontmoeten en ontspannen. Om de week is er een kidsmiddag, begeleid door pedagogische geschoolde vrijwilligers.
  • Voor nabestaanden, met als doel ontmoeten, herkennen, uitwisselen. Er was al één avond per maand een groep waarin nabestaanden van mensen met kanker elkaar (met begeleiding) kunnen ontmoeten. Daar komt een ochtend in de maand bij voor een nieuwe groep.
  • Voor mannen, met als doel ontmoeten, uitwisselen, delen en samen-doen: eens per 2 weken op de donderdagmiddag AIKIDO, met aansluitend op de 3e donderdag van de maand inloop tot 17.00 uur. Elke 1e donderdagavond van de maand is er een thema-avond of doe-avond voor mannen.
  • Voor gezinnen, met als doel voorkomen van problemen in het gezin wanneer een van de ouders de diagnose kanker krijgt: een éénmalig coachingsgesprek met de ouders van kinderen tot 12 jaar over hoe je het de kinderen vertelt, wat je vertelt, welke signalen kunnen de kinderen afgeven en hoe ga je daarmee om. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen -indien gepast- aan het gesprek deelnemen. Het gesprek met de gezinscoach kan plaatsvinden binnen 14 dagen nadat er een heftige diagnose cq vermoedelijk slechte prognose is of bij te verwachten problemen met de kinderen. Onderzoek wijst uit dat 3 op de 10 kinderen Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) ontwikkelt als er kanker in het gezin is. Snelle inzet van een gezinscoach kan helpen problemen te voorkomen.
  • Voor ouders, met als doel ontmoeten, uitwisselen en delen. Op de 2e dinsdag van de maand is er een ouders-avond voor vaders en moeders bij wie er kanker in het gezin is/was.

Avondopenstelling

Voor de verschillende doelgroepen zijn er avond-bijeenkomsten (mannen, AYA’s ouders, nabestaanden). Op de 2e en 4e dinsdagavond is er inloopmogelijkheid tot 21.00 uur voor iedereen.  Dit voor gasten die op de avonden dat de Isala oncologiepoli open is, behoefte hebben aan een gesprek. Zo kunnen mensen op één avond zoel bij Isala als bij Intermezzo terecht.

Trends

Vaker giften

Er zijn zó veel mensen die IntermeZZo en KindermeZZo een warm hart toedragen. Afgelopen maand mochten we twee giften ontvangen.

Ter gelegenheid van een 60ste verjaardag kwam er een cheque van 750 euro. De jarige job had aan zijn gasten bijdragen voor KindermeZZo gevraagd in plaats van cadeautjes voor zichzelf. Hartelijk dank daarvoor!

Ter gelegenheid van een 50 jarige huwelijksviering  vroegen de echtelieden bijdragen voor KindermeZZo en het gezins/oudertraject. Toen de bruid en bruidegom de goede gaven kwamen brengen, bleek het te gaan om een bedrag van 1.650 euro. Heel erg bedankt daarvoor!

Het lijkt een trend te worden dat mensen uit betrokkenheid of dankbaarheid aan IntermeZZo en KindermeZZo denken bij feestelijkheden… Daar zijn we erg blij mee en het blijft ook nodig. Immers, IntermeZZo is een ANBI-stichting en aangewezen op sponsoring giften, subsidies en acties.

Isala Oncologisch centrum

Het bestuur van Isala Oncologisch centrum kiest regelmatig domicilie bij IntermeZZo als het gaat om bijeenkomsten voor de staf. Zo is onze voorlichtingsruimte inmiddels een vertrouwde plek voor bijvoorbeeld de sessies voor de jaarplannen of voor beleidsvergaderingen.

Op de agenda

7 oktober: aftrap ‘Bergje tegen kanker’

IntermeZZo gaat samenwerken met het bestuur van de stichting “Bergje tegen kanker”. Het is een alternatief voor de Mont Ventoux (met een soortgelijk concept),  maar dan speciaal voor kinderen. Zij lopen de Holterberg op voor het goede doel/goede doelen die met kanker te maken hebben. In 2016 vond de eerste editie plaats, dat was een groot succes. Op woensdag 19 mei 2021 zal de 2e editie plaatsvinden. De bijeenkomst op 7 oktober is bedoeld om vrijwilligers te werven. Voor de voorbereiding en uitvoering van ‘Bergje tegen kanker’ zijn veel handen en organisatiekracht nodig.  Zeker om basisscholen warm te maken voor deze bijzondere tocht. Onze ambitie is in de toekomst het ene jaar de ‘Samenloop voor Hoop’ te realiseren en het andere jaar ‘Bergje tegen kanker’… Voel je je aangesproken en wil je iets betekenen? Kom maandag 7 oktober van 19.30-21.00 uur  naar IntermeZZo en verneem wat de bedoeling is en welke rollen er verdeeld worden!

17 oktober, borstkankermaand: In gesprek met … Evelien van der Werff , ervaringsdeskundige en schrijfster

In het kader van oktober borstkankermaand, doet IntermeZZo elk jaar iets bijzonders voor vrouwen met borstkanker. Dit jaar een lezing met extraatjes: “In gesprek met … schrijfster en ervaringsdeskundige Evelien van der Werff”.

Evelien kreeg twee maal borstkanker en schreef een positief en informatief boek met haar ervaringen. Een gids, ‘als routeplanner door de jungle van kanker’. Van K naar Beter. Evelien komt speciaal voor de gasten van IntermeZZo naar Zwolle en gaat in een kleinschalige setting in gesprek. Zij signeert haar boek voor wie wil; IntermeZZo geeft de bekende heartpillows aan vrouwen die er een kunnen gebruiken.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye